Przejdź do treści

Projekty i dotacje

Projekty i działania w których bierzemy udział, aktywnie rozwijając i usprawniając naszą firmę.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Operacja pn. Opracowanie i wdrożenie innowacji produktowej, procesowej, technologicznej i organizacyjnej związanej z przetwarzaniem i wprowadzaniem do obrotu owoców w gospodarstwie sadowniczym mająca na celu opracowanie i wdrożenie innowacji technologicznej w obszarze zarządzania jakością produktów rolnych wraz z wprowadzeniem bezpiecznych produktów rolnych do sprzedaży współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania “Współpraca” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Więcej informacji na stronach programu: https://www.ksowplus.pl/baza-danych/baza-grup-operacyjnych-epi

Program Operacyjny Polska Wschodnia, działanie 1.2 Internacjonalizacja MŚP

Green Sort spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, działanie 1.2 Internacjonalizacja MŚP pt. Internacjonalizacja firmy GREEN SORT sp. z o.o. na rynkach zagranicznych poprzez wdrożenie nowego modelu biznesowego.

Więcej informacji na stronach programu

Marka regionalna LUBELSKIE

Marka Regionalna LUBELSKIE to pionierska inicjatywa w skali kraju, promująca gospodarcze walory Lubelszczyzny poprzez wspieranie rodzimych produktów i usług. Jest to wyróżnienie dla podmiotów gospodarczych i instytucji, które mogą poszczycić się wysokiej jakości, zdrowymi, ekologicznymi produktami i usługami. Koncepcja promocji obejmuje wspieranie produktów i usług, których wspólną cechą jest pochodzenie geograficzne i jakość ciesząca się uznaniem konsumentów.

Więcej informacji na stronach programu: https://www.lubelskie.pl/marka-lubelskie

Akademia Menadżera Innowacji

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Więcej informacji na stronach programu https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/akademia-menadzera-innowacji