Skip to content

Subsidies

Our company thrives through active involvement in various projects and initiatives,
which drive its continual growth and improvement.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Operacja pn. Opracowanie i wdrożenie innowacji produktowej, procesowej, technologicznej i organizacyjnej związanej z przetwarzaniem i wprowadzaniem do obrotu owoców w gospodarstwie sadowniczym mająca na celu opracowanie i wdrożenie innowacji technologicznej w obszarze zarządzania jakością produktów rolnych wraz z wprowadzeniem bezpiecznych produktów rolnych do sprzedaży współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania “Współpraca” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Więcej informacji na stronach programu: https://www.ksowplus.pl/baza-danych/baza-grup-operacyjnych-epi

Operational Program Eastern Poland, measure 1.2 Internationalization of SMEs

Green Sort Sp. z o.o. company is implementing a project co-financed from European Funds under the Operational Program Eastern Poland, measure 1.2 Internationalization of SMEs entitled Internationalization of GREEN SORT sp. z o.o. on foreign markets by implementing a new business model.

Read more:

Marka regionalna LUBELSKIE

Marka Regionalna LUBELSKIE to pionierska inicjatywa w skali kraju, promująca gospodarcze walory Lubelszczyzny poprzez wspieranie rodzimych produktów i usług. Jest to wyróżnienie dla podmiotów gospodarczych i instytucji, które mogą poszczycić się wysokiej jakości, zdrowymi, ekologicznymi produktami i usługami. Koncepcja promocji obejmuje wspieranie produktów i usług, których wspólną cechą jest pochodzenie geograficzne i jakość ciesząca się uznaniem konsumentów.

Read more: https://www.lubelskie.pl/marka-lubelskie

Akademia Menadżera Innowacji

Project co-financed by the European Union from the European Social Fund under the Operational Program Knowledge Education Development.

Read more: https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/akademia-menadzera-innowacji